AKTIVNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE, VÝTVARNÁ TVORBA, NEKOMERČNÍ SOUDOBÁ KULTURA I POSUN ZPĚT

Trialog Jazz dvakrát vystoupil na letošních Bečovských slavnostech - 14.7.2018 na náměstí a druhý den v přírodní scenérii botanické zahrady. Na náměstí jsme hráli ve složení Adéla Hanzlíková - zpěv, Josef Traksl - klávesy, Jakub Smutný - baskytara, Michal Durdis - bicí. Protože jsme na náměstí měli širší publikum, nechtěli jsme posluchače vyděsit poctivým jazzem, proto jsme byli popovější. Zazněly známé songy jako Rolling In The Deep (Adele), Saving All My Love For You (W. Houston), Celebration (Kool & The Gang), Mercy (Duffy), nebo třeba I Feel Good (J. Brown). Druhý den jsme hráli ve stejné sestavě bez zpěvu. Repertoár byl již čistě jazzový a funkový. 
Na náměstí jsme byli jako živě hrající kapela alternativou ke Kamilu Emanuelu Gottovi (před námi) a Standovi Hložkovi (po nás). Jsem ale především rád, že naše dvě odlišná vystoupení byla pro posluchače i přítomné muzikanty zajímavá.
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trailog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trailog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz s Adélou Hanzlíkovou na náměstí v Bečově nad Teplou
Trialog Jazz v Bečovské botanické zahradě
Trialog Jazz v Bečovské botanické zahradě
Trialog Jazz v Bečovské botanické zahradě
Trialog Jazz v Bečovské botanické zahradě
2/8/2018
Zahájení Anenské poutě, pořádané obcí Doupovské Hradiště dne 21.7.2018, patřilo prezentaci a posvěcení restaurovaného pomníku obětí 1. světové války v místní části Lučiny. Při slavnosti promluvila starostka obce Jarmila Bošková, historii nastínil Jaroslav Vyčichlo, o restaurování a dalších souvislostech jsem následně pohovořil já, dílo poté posvětil P. Vladimír Müller. Věnec v doprovodu vojenské stráže položil major Martin Kuna a hudební doprovod si připravili Doupovští slivoni.
Pomník byl restaurován po dobu dvou měsíců. Kromě jiného proběhlo celkové čištění povrchů, vyspravení všech rozvalených částí, obnova desek s texty a reliéfy, byly kompletně repasovány řetězy a doplněny nové svícny. Za pomoc děkuji všem zúčastněným.
Starostka obce Doupovské Hradiště Jarmila Bošková
Starostka obce Doupovské Hradiště Jarmila Bošková
Připomínka historie od Jaroslava Vyčichla
Připomínka historie od Jaroslava Vyčichla
Michal Durdis - přiblížení restaurování
Michal Durdis - přiblížení restaurování
Pomník požehnal P. Vladimír Müller
Pomník požehnal P. Vladimír Müller
Doupovští slivoni
Doupovští slivoni
Závěrečná píseň
Závěrečná píseň
Hlavní část pomníku po celkovém restaurování
Hlavní část pomníku po celkovém restaurování
28/7/2018
Ve dnech 5.-8.7.2018 jsme se Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska uspořádali odborný worskhop ve Svatoboru (donedávna součást Vojenského újezdu Hradiště), cílený na obnovu zdejšího hřbitova, který takřka zanikl v důsledku událostí po druhé světové válce a který se snaží náš spolek zachránit, stejně jako další památky nejen ve Svatoboru. V rámci akce se podařilo vztyčit několik desítek náhrobků a celá řada dalších byla vykopána ze země. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc, obci Doupovské Hradiště za podporu a novinářům a rozhlasu za to, že šíří naše aktivity. 
Svatobor byl donedávna součástí Vojenského újezdu Hradiště. Nyní je reálná možnost zachránit zdejší unikátní barokní areál. Více informací o worskhopu, ale i Svatoboru na webu spolku a našem facebookovém profilu.
Nejdříve sám na centrálním kříži...
Nejdříve sám na centrálním kříži...
... brzy se přidali další
... brzy se přidali další
Diskuze
Diskuze
Vztyčení jednoho z náhrobků
Vztyčení jednoho z náhrobků
Vztyčení jednoho z náhrobků
Vztyčení jednoho z náhrobků
Archivace nápisových desek
Archivace nápisových desek
Sečení náletů
Sečení náletů
Jeden z mnoha nálezů
Jeden z mnoha nálezů
Pařezová fréza
Pařezová fréza
Vztyčení náhrobku
Vztyčení náhrobku
Poslední - moje srdcová záležitost
Poslední - moje srdcová záležitost
13/7/2018
Dávné i nedávné dějiny našeho národa jsou poměrně často vymezovány ,,osudovými osmičkami''. V roce 2018 se tak opět připomíná mnoho výročí. Na jeden osmičkový letopočet se ovšem zapomíná. A dle mého názoru celkem neprávem.
Je to rok 1958. A čím je pro nás tak významný? Proč jej řadím mezi osmičkové mezníky našich dějin? Od dubna do října probíhala v Bruselu světová výstava, známá jako Expo 58. Účastnilo se celkem 52 zemí, které vystavovaly ve více než 150 pavilonech na ploše 200 hektarů. Jednu z nejslavnějších výstav všech dob navštívilo 42 miliónů lidí. Zní to neuvěřitelně, ale poválečné a komunismem zadupané Československo zde dosáhlo vynikajících úspěchů. Československý pavilon od architektů Františka Cubra, Zdeňka Pokorného a Josefa Hrubého, s expozicí ,,Jeden den v Československu‘‘ koncipovanou Jindřichem Santarem, získal hlavní cenu. A to nebylo zdaleka vše. Celkově Československo posbíralo nejvíce oceněnění ze všech vystavujících zemí.
Je potřeba poznamenat, že zatímco jsme se v Bruselu prezentovali moderním proskleným pavilonem, v tuzemsku se projektovaly stavby v duchu stalinské éry a první paneláky. Rovněž i řada prezentovaných výrobků byla pouhými prototypy, u nás ve skutečnosti nikdy neuvedenými do výroby. Soudruzi o výstavě zjevně věděli málo. Takže vše prošlo a kritika za absenci ideovosti přišla až s úspěchem. Po dokončení expozic všichni museli domů, aby pak úspěchy sledovali na dálku. Československý pavilon s proslulou restaurací Praha pobláznil svět, vrátil nás do Evropy a ukázal světu, že máme výjimečné tvůrce. Byl to ale jen výkřik do tmy, byť hodně hlasitý, byť jeho ozvěna rezonuje po světě dodnes. Další výstavy v New Yorku se Československo odmítlo účastnit. Jak smutné. Smutný byl i pozdější osud pavilonu a restaurace. Pavilon byl přesunut na pražské Výstaviště, kde roku 1991 vyhořel a byl zbořen. Restaurace byla nadále provozována na Letné, aby v devadesátých letech skončila jako ruina, později přestavěná na soukromé kanceláře.
Považuji za tragické, že tento národ dokáže zapomenout na nedávnou minulost. Na slavnou minulost, kdy ani totalitní režim nedokázal potlačit neskutečný tvůrčí potenciál našich autorů. Je smutné, že ani dnešní doba není schopna docenit tak mimořádné příběhy, jakými bezesporu Expo 58 je. Kromě expozice pavilonu zazářil film Karla Zemana Vynález zkázy (velká cena), fotograf Jan Lukas (zlatá medaile), nebo třeba designér Jaroslav Ježek (velká cena za porcelánové plastiky a zlatá medaile za kávovou soupravu).  

 
Československý pavilon se sousoším Nový věk od Vincence Makovského
Československý pavilon se sousoším Nový věk od Vincence Makovského
Vstupní vestibul československého pavilonu
Vstupní vestibul československého pavilonu
Fontána Dany Hlobilové
Fontána Dany Hlobilové
Zemanův film Vynález zkázy
Zemanův film Vynález zkázy
Jaroslav Ježek - Elka
Jaroslav Ježek - Elka
Restaurace Praha
Restaurace Praha
Restaurace Praha
Restaurace Praha
Do Prahy přesunutá restaurace v devadesátých letech
Do Prahy přesunutá restaurace v devadesátých letech
Do Prahy přesunutá restaurace v devadesátých letech
Do Prahy přesunutá restaurace v devadesátých letech
Bývalá restaurace po obnově
Bývalá restaurace po obnově
5/6/2018
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska vznikl před dvěma lety, aby sdružoval zájemce o historii, architektonické dědictví a kulturní krajinu Karlovarského kraje. Činnost spolku je zaměřena především na nejvíce opomíjené památkové objekty. Stěžejním tématem se stal barokní areál v zaniklé obci Svatobor, tvořený kostelem, farou, hřbitovem a dalšími objekty. Cílem spolku je ale také znovu naplnit vyprázdněnou kulturní krajinu původními drobnými památkami a přiblížit se tak stavu z doby první poloviny 20. století. 
Hlavní prostředky k naplnění cílů spolku tvoří výzkumná činnost, studium historie, fyzická obnova a údržba památek a kulturní krajiny a v neposlední řadě vzdělávací, informační a publikační činnost v oblasti památkové péče.
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska spolupracuje s obcemi, organizacemi, dalšími spolky, vlastníky a dalšími subjekty působícími v oblasti památkové péče a ochrany krajiny.
Veškerá naše činnost probíhá bez jakéhokoliv nároku na honorář, proto uvítáme brigádnickou výpomoc v rámci našich akcí, jakoukoliv materiální a především pak finanční podporu a to prostřednictvím transparentního účtu, uvedeného v pravém spodním rohu našeho webu.
 
Webové stránky spolku: http://dokumentacepamatek.cz/
Podpořte činnost Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska!
Podpořte činnost Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska!
31/5/2018
Letos si Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připomíná výročí 25 let od vzniku litomyšlské restaurátorské školy. Současná fakulta se postupem let vyprofilovala ve špičkovou instituci se zahraničním renomé. V tuzemsku se škola pravidelně umisťuje na předním příčkách kvality fakult, pokračování absolventů v profesní praxi studovaného oboru je rovněž ve velmi vysokém procentu. Vždy jsem byl na naší fakultu hrdý. Nejen jako student či zaměstnanec, ale nyní i jako absolvent. 
    
Fakulta restaurování
Fakulta restaurování
30/4/2018 a 26/6/2018
Snažíme se o záchranu barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie, fary, hřbitova a dalších přidružených staveb ve Svatoboru v Doupovských horách. Jedná se o hodnotnou barokní architekturu od Františka Maxmiliána Kaňky, které donedávna hrozil celkový zánik. Dochované zdivo objektů je v havarijním stavu, kostel je stále vystaven riziku zřícení. Podpořte nás, děkujeme!
   
Více viz. Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, http://dokumentacepamatek.cz/verejna-sbirka-na-opravu-kostela-ve-svatoboru/
Sbírka na obnovu kostela ve Svatoboru
Sbírka na obnovu kostela ve Svatoboru
10/4/2018
V poslední době jsem četl již několik novinových článků, které popisují loňské restaurování sochy Karla IV. v Karlových Varech. Jako autor tohoto komplexního zásahu chci uvést některé publikované informace na správnou míru, jelikož uváděná sdělení jsou mnohdy smyšlená a poškozují moji odbornost v očích čtenářů.
Předně musím zdůraznit, že název akce (,,restaurátorské očištění sochy...'') v žádném případě nevystihoval realitu, neboť nešlo o pouhé čištění, ale o komplexní restaurování. Tedy i vyjádření o tom, které části sochy byly poškozeny a jak, nejsou přesná. Poškození byla na všech částech, řešeno bylo vše. Bylo by též vhodné, aby odborná práce restaurátora byla nazývána restaurováním, nikoliv opravou. Dále není pravdou, že jsem s kolegou sochu z fasády demontoval, nebo naopak (dle jiného článku) od tohoto kroku později upustil - údajně z důvodu špatného stavu. Je absolutně nemyslitelné, že bych sochu restauroval přímo na fasádě proto, že demontáž by neumožnil její stav. Považuji za důležité tímto informovat, že kdyby socha byla ve skutečnosti v tak špatném stavu, aby hrozilo jakékoliv nebezpečí jí i kolemjdoucím, rozhodně by z fasády sejmuta naopak byla! Nicméně k demontáži prostě nebyl po detailním posouzení stavu žádný důvod a nebylo to navrženo ani v záměru. Problematika sochy a její důsledky spočívaly jinde - především v nevhodném přístupu při starších zásazích a celkově absentující odborné péči.
Věřím, že ne každý čtenář je naprostý laik, proto je škoda, že jsou uváděny nesmysly. Také je škoda, že se zástupci objednavatele uchylují k dezinformacím, přestože na závěr obdrželi restaurátorskou dokumentaci, obsahující veškeré informace přímo od autora restaurování. Psaní reakcí do novin považuji za házení hrachu na zeď, zájemcům snad postačí mé upřesnění zde.
Restaurovaná socha Karla IV.
Restaurovaná socha Karla IV.
11/1/2018
PF 2018
PF 2018
21/12/2017
V polovině září bylo po třech měsících prací dokončeno restaurování sochy Karla IV. na fasádě Městské knihovny v Karlových Varech. Jedná se o velmi kvalitní sochařské dílo z roku 1739, které bezesporu patří mezi umělecky nejhodnotnější sochy v Karlových Varech a širém okolí. Socha původně stála na podstavci u staré renesanční radnice na Tržišti, na současné místo byla přesunuta v roce 1936. Komplexního restaurování se dočkala teprve letos. Předešlé zásahy nebyly až na jeden odborné, navíc se všechny zabývaly pouze estetickým vyzněním, nikoliv problematikou díla. Tomu odpovídal stav. Na kameni byly patrné trhliny, chybějící části modelace, četné silikátové krusty a cementové povlaky, ale i celkové znečištění vegetabilního původu. Důkladným restaurováním byly řešeny všechny nežádoucí latentní i viditelné jevy a dílo je nyní v dobré technické i estetické kondici, odpovídající jeho významu a kvalitě.

Restaurování sochy Karla IV. bylo nedávno prezentováno na XXVII. Historickém semináři Karla Nejdla v Alžbětiných lázních. Podrobněji bude celá akce představena v navazujícím sborníku přednášek, který vyjde na jaře příštího roku.  
Restaurovaná socha Karla IV.
Restaurovaná socha Karla IV.
30/11/2017
Schodiště v radnici v Bečově nad Teplou získalo důstojný vzhled, odpovídající památkovému potenciálu objektu. Byly z něj mimo jiné odstraněny nesmyslné nátěry a cement, to bylo zásadní. Výsledkem jsou nádherné žulové schody ve spodní části chodby a navazující betonové směřující do podkroví, které nyní vypadají skoro jako pískovcové. Proč se ještě nedávno schody takto natíraly odpornými odstíny lesklých barev? Vážně nevím. Pokud někdo zavítá do Bečova, nechť nahlédne třeba i do radnice. Nechal jsem tam na schodišti ruce...  (a několik sad pemrlovacích jehel)
Dosavadní řešení
Dosavadní řešení
Průběh snímání barev
Průběh snímání barev
Žulové schody po celkovém restaurování
Žulové schody po celkovém restaurování
Betonové schody po dokončení prací
Betonové schody po dokončení prací
16/05/2017
Přeji všem Vánoce podle vlastních představ. Pro někoho nechť jsou šťastné a veselé, plné lásky, štěstí, zdraví..., pro nás více osobité ať jsou naplněné hlavně lidskou silou a jedinečností, v nichž je krása, kterou stojí za to vidět.  
Vánoční přání
Vánoční přání
23/12/2016
Městu Bečov nad Teplou byla letos udělena medaile za péči o válečné hroby. Ocenění se vztahuje k loni restaurovanému pomníku obětí 1. světové války, který jsem restauroval od podzimu 2014 do léta 2015. Medaili převzala na setkání krajské rady Karlovarského kraje starostka Oľga Haláková. 
Medaile
Medaile
Detail pomníku
Detail pomníku
23/12/2016
Je to již tradice, že Trialog Jazz hraje na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Letos jsme svým vystoupením doplnili slavnostní zakončení. Děkujeme panu Víškovi a Vendulce za pořádající agenturu a všem hostům, kteří naši hudbu ocenili.
Oficiální pozvánka MFF
Oficiální pozvánka MFF
Honza Bísek, Honza Zázvorka, Lenka Javorská, Michal Durdis - TJ pro tento den
Honza Bísek, Honza Zázvorka, Lenka Javorská, Michal Durdis - TJ pro tento den
20/7/2016
Klub přátel Karlových Varů vydal další publikaci věnovanou Historickému semináři Karla Nejdla. XXV. ročník se konal v listopadu loňského roku v Alžbětiných Lázních v Karlových Varech. Součástí sborníku je i má přednáška prezentovaná pod názvem Trojí odhalení aneb restaurování pomníku obětí první světové války v Bečově. Věřím, že případné zájemce zaujme a bude mít pozitivní ohlasy, stejně jako listopadová přednáška.
Proslov při odhalení pomníku v rámci slavností města Bečov
Proslov při odhalení pomníku v rámci slavností města Bečov
2/7/2016
Rád bych všem popřál úspěšný nadcházející rok. Co přesně Vám přeji, zjistíte po kliknutí na náhled přiloženého obrázku níže. 
 
Uplynulý rok byl pro mne pracovně opět velmi intenzívní. Realizoval jsem opět mnoho restaurátorských a sochařských prací, navíc všechny byly přijaty a hodnoceny velmi kladně. Většina těchto realizací navíc byla zakončena odhalením či vysvěcením a to vždy s hojnou účastí. Z toho všeho mám dobrý pocit a chuť pracovat dále se stejným přístupem. Přesto byl rok 2015 posledním, kdy jsem téměř všechny své síly věnoval své profesi. Nyní se hodlám více věnovat rodině, bydlení, přátelům a zálibám. Také tento web bude pravidelněji doplňován a nově budu informovat o aktualitách zejména formou mailu.

Těším se na viděnou při nových příležitostech!
PF 2016
PF 2016
31/12/2015
V roce 2015 jsem odvedl velké množství práce. Jelikož jsem nezvládl o jednotlivých pracech, resp. akcích k nim průběžně informovat, přináším nyní stručný přehled vybraných akcí s obrazovým doprovodem: Rok začal pěkně z ostra - hned v lednu byl realizován složitý transfer sochy z mariánského sloupu v Bečově. V březnu byl posvěcen restaurovaný kříž v Oldřiši. Po řadě menších jarních prací byl restaurován křížek z osady Čtyři dvory. Z podstavce zbyly pouze fragmenty, litinový kříž se nedochoval vůbec. Práce jsem provedl zdarma, pouze s honorářem za náklady. Po dvou letech havarijního stavu mostku bylo konečně možné vrátit zpět do Bystrého restaurovanou barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Další dlouhodobá akce byla ukončena v Křenově, kde se jednalo o velice zdlouhavou práci na štukových plastikách. Jedná se o barokní práci vysoké umělecké kvality. Po týdnu na zbraslavickém sympoziu jsem dokončil kříž v Jedlové a dále byl odhalen restaurovaný / adaptovaný křížek v Nedvězí. Po půlroční práci byl slavnostně odhalen restaurovaný monumentální pomník obětí 1. světové války v Bečově nad Teplou a záhy také nová autorská socha Archanděla Michaela na Andělské Hoře. Tu jsem sekal inspirován dynamickým barokem. V Doubravě jsem pracoval na konzervační obnově bývalé papírny, kdy byly zcela nově vztyčeny a restaurovány portály zkompletované z nálezů v zemi, ve druhé fázi šlo o konzervaci dochovaných omítek a barevných úprav. V Jáchymově bylo zahájeno restaurování dalšího renesančního portálu kostela sv. Jáchyma. Významná hrobka v Litomyšli prošla zásadním zásahem, který navázal na původní řešení, ale přidal i nové prvky. Rok byl zakončen rekostrukcemi štukového stropu v kostele sv. Anny v Horním Slavkově.
Kromě uvedených prací a celkem osmi svěcení / odhalování jsem dále připravoval podklady pro další akce, několikrát jsem koncertoval se svou kapelou, věnoval jsem se závěrečné studijní práci a také jsem přednášel.  
Bečov nad Teplou - transfer originální sochy ze Sloupu Panny Marie
Bečov nad Teplou - transfer originální sochy ze Sloupu Panny Marie
Bečov nad Teplou - nová expozice v mázhauzu radnice
Bečov nad Teplou - nová expozice v mázhauzu radnice
Čtyři dvory, kříž - nálezový stav v roce 2014
Čtyři dvory, kříž - nálezový stav v roce 2014
Čtyři dvory, kříž - po rozsáhlém doplnění chybějících hmot
Čtyři dvory, kříž - po rozsáhlém doplnění chybějících hmot
Čtyři dvory, kříž - po restaurování in situ
Čtyři dvory, kříž - po restaurování in situ
Čtyři dvory, kříž - svěcení
Čtyři dvory, kříž - svěcení
Bystré, sv. Jan Nepomucký
Bystré, sv. Jan Nepomucký
Křenov, kaple sv. Isidora, sochy neznámého světce a anděla - detail poškození, stav v roce 2013
Křenov, kaple sv. Isidora, sochy neznámého světce a anděla - detail poškození, stav v roce 2013
Křenov, kaple sv. Isidora, sochy neznámého světce a anděla - po restaurování
Křenov, kaple sv. Isidora, sochy neznámého světce a anděla - po restaurování
Zbraslavice, sympozium - moje Invidia
Zbraslavice, sympozium - moje Invidia
Zbraslavice, sympozium - sochaři
Zbraslavice, sympozium - sochaři
Jedlová - po restaurování na novém místě
Jedlová - po restaurování na novém místě
Nedvězí - proslov při svěcení adaptovaného křížku
Nedvězí - proslov při svěcení adaptovaného křížku
Bečov nad Teplou, pomník obětí 1. světové války - stav v roce 2014
Bečov nad Teplou, pomník obětí 1. světové války - stav v roce 2014
Bečov nad Teplou, pomník obětí 1. světové války - po restaurování
Bečov nad Teplou, pomník obětí 1. světové války - po restaurování
Bečov nad Teplou - detail restaurovaného pomníku obětí 1. světové války
Bečov nad Teplou - detail restaurovaného pomníku obětí 1. světové války
Bečov nad Teplou - odhalení restaurovaného pomníku obětí 1. světové války
Bečov nad Teplou - odhalení restaurovaného pomníku obětí 1. světové války
Andělská Hora, kostel sv. Archanděla Michaela - odhalení nové sochy Archanděla Michaela
Andělská Hora, kostel sv. Archanděla Michaela - odhalení nové sochy Archanděla Michaela
Andělská Hora, kostel sv. Archanděla Michaela - odhalená autorská socha Archanděla Michaela
Andělská Hora, kostel sv. Archanděla Michaela - odhalená autorská socha Archanděla Michaela
Doubrava, bývalá papírna - průběh prací, po kompletaci ve fragmentech nalezených ostění
Doubrava, bývalá papírna - průběh prací, po kompletaci ve fragmentech nalezených ostění
Doubrava, bývalá papírna - odhalení 1. fáze
Doubrava, bývalá papírna - odhalení 1. fáze
Doubrava, bývalá papírna - nález barevných úprav po čištění
Doubrava, bývalá papírna - nález barevných úprav po čištění
Doubrava, bývalá papírna - zajišťující tmely bezprostředně po aplikaci
Doubrava, bývalá papírna - zajišťující tmely bezprostředně po aplikaci
Litomyšl, významný hrob - stav v roce 2014
Litomyšl, významný hrob - stav v roce 2014
Litomyšl, hrobka - po restaurování a adaptaci
Litomyšl, hrobka - po restaurování a adaptaci
Horní Slavkov, kostel sv. Anny - štuky po rekonstrukci
Horní Slavkov, kostel sv. Anny - štuky po rekonstrukci
Horní Slavkov, kostel sv. Anny - štuky po rekonstrukci
Horní Slavkov, kostel sv. Anny - štuky po rekonstrukci
14/3/2016
Uplynul další rok a většina z nás se ohlíží zpět a zároveň přemýšlí, jaký bude rok nový. Já osobně nyní nebilancuji ani nad jedním, neboť zažívám pracovně velmi náročné období, které po kratším vánočním oddychu bude pokračovat. Ale věřím, že snad již v méně náročném tempu a že se povede dokončit mnoho rozdělané práce... Kromě toho se snažím přemýšlet nad sebou i svými aktivitami po celý rok a konec roku se začátkem nového pro mne nepředstavuje nijak zásadní rozhraní. Snaha o zlepšování v čemkoliv, co člověka v životě provází, by měla být vlastní všem a vždy.

Cesta nahoru je náročná. Vytrvalost odhodlaným přeje Michal Durdis
PF 2015
PF 2015
1/1/2015
V polovině května byl v obci Nedvězí na Poličsku vysvěcen loni na podzim restaurovaný kříž. Jelikož dílo bylo v havarijním stavu a k restaurování bylo převezeno do ateliéru, bylo na místě ho uvést zpět do života a navrátit mu jeho ztracený význam. Průvod z farnosti v Bystrém se nekonal vlivem nepřízně počasí, ale jinak vše proběhlo bez omezování. Úvodní řeč pronesl pan starosta, který záhy předal slovo mě. Následovalo vysvěcení, po jehož skončení ještě proběhla mše v místním kostele.
 
Další drobnější dílo toho dne získalo nový život. Sice se již pro své stáří stalo památkou, ale je především platným církevním objektem. Jako symbol vzkříšení kříže je i zasazení stromů po jeho bocích. Takový přístup bych rád popřál všem památkám.
Proslov pana starosty
Proslov pana starosty
Můj proslov
Můj proslov
Páter Matras zahájil svěcení
Páter Matras zahájil svěcení
Na závěr bylo kříži požehnáno
Na závěr bylo kříži požehnáno
3/7/2014
Před pár dny skončil ve Zbraslavicích další ročník kamenosochařského sympozia. Opět to byl zajímavý týden v mnoha ohledech. Letošním tématem byla naděje v technice vysokého reliéfu. Vznikly zde čtyři reliéfy a dvě menší skulptury. Nemohu mluvit za ostatní, proto přikládám obrázky a jen velmi stručně k myšlence mého dílka: Vysekal jsem Archanděla Michaela, vůdce nebejského vojska, který se chystá ďáblu udělit poslední ránu. Lid se odjakživa upínal k vyšší moci a v tom spatřoval svou naději. Vítězství dobra nad zlem zobrazené v mém bloku je zhmotněním této skutečnosti. Dílo se jmenuje Spesia.
 
Kromě několika zajímavých setkání jsem se ve Zbraslavicích letos poznal i s Ivetkou, žákyní 4. třídy zdejší ZŠ, která záhy projevila hlubší zájem o sochařskou práci. Vysekala i několik menších výtvorů do pórobetonu. Pokud jí zájem vydrží, bude to jenom dobře. Nejen svou, ale i část její práce (v podobě vysekaného jména Iveta) jsem si dovolil představit na závěrečné vernisáži. Kromě různých pochval mě trošku překvapilo, když se jedna paní nad mou prací dala do pláče. Jsem rád, když v někom probudím emoce. To by mělo být smyslem umění obecně... 
Martin Č. a jeho ateliér pod širým nebem
Martin Č. a jeho ateliér pod širým nebem
Terezka
Terezka
Tady jsem já
Tady jsem já
Martin R.
Martin R.
Kamenosochařské zátiší
Kamenosochařské zátiší
Ivetka
Ivetka
Jeden z Ivetiných výtvorů
Jeden z Ivetiných výtvorů
Vernisáž
Vernisáž
Zuzana mluví o své práci
Zuzana mluví o své práci
Moje práce s názvem Spesia
Moje práce s názvem Spesia
Zuzanin anděl
Zuzanin anděl
Reliéf Martina Č.
Reliéf Martina Č.
Kopretina od Martiny
Kopretina od Martiny
Terezčin Surfař
Terezčin Surfař
24/6/2014
V průběhu ledna byla na poličsku vyrobena nová svatozář, která doplní sochu Panny Marie na oltáři kostela v Olešnici. Ještě před instalací se ale dílo vydalo na cestu do Vatikánu, kam ji spolu s dalšími uměleckými díly odvezl kardinál Duka. Zde byla požehnána papežem Františkem.

Svatozář s vloženou imitací drahého kamene vyrobil kovář Petr Cach, vyzlacení ,,na lesk,, 24-karátovým plátkovým zlatem je mou prací. Pro převoz byl ještě zhotoven vzhledný transportní obal.

Zde je možné shlédnout video z žehnání, čas reportáže je 43:30 - 45:30: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100212/
Olešnice, kostel sv. Vavřince, svatozář pro sochu Panny Marie
Olešnice, kostel sv. Vavřince, svatozář pro sochu Panny Marie
Olešnice, kostel sv. Vavřince, svatozář pro sochu Panny Marie - požehnání od papeže Františka
Olešnice, kostel sv. Vavřince, svatozář pro sochu Panny Marie - požehnání od papeže Františka
13/2/2014
Až s půlročním odstupem jsem zapátral po naší stopě na Festivalu za barákem 2013 (viz. článek v sekci Aktuality níže). Kromě obrázků jsem nalezl také nějaké texty. Přikládám jeden za všechny - je to recenze psaná Mikkou na jakémsi webu o metalu. To jsou věci...

P.S. V této sestavě jsme hráli poprvé, ostatně něco takového se nám stalo už víckrát. O to víc jsem rád, že jsme celá léta hodnoceni kladně i mimo jazzovou společnost.
Recenze Trialog Jazzu
Recenze Trialog Jazzu
Trialog Jazz
Trialog Jazz
Honza
Honza
Michal
Michal
Mojmír
Mojmír
Honza přivezl Mojmíra i fanynky
Honza přivezl Mojmíra i fanynky
Domácí fandové
Domácí fandové
9/2/2014
Před pár dny jsem se v rámci svého členství v Klubu přátel Karlových Varů zúčastnil další společné akce. Tentokrát se jednalo o exkurzi do karlovarské budovy okresního soudu. Musím přiznat, že ač se zajímám o stavební a kulturní historii města, v této budově jsem ještě nebyl. Její kvality znám ale dobře z exteriéru. Proto jsem byl zvědavý také na vnitřní prostory. Vše bylo ozvláštněné pocitem, že se jedná o soud, kde jsem dosud nikdy nebyl.
Má zvídavost a očekávání se snížila, když jsem dorazil s předstihem k budově, kde již čekal zástup dalších členů klubu. Na podobné akce klubu pravidelně chodí zhruba 20 až 25 zájemců, většinou se jedná stále o ty samé. Při prvním závanu Pitralonu a slovech typu ,,hlavně aby sloužilo to zdraví´´, jsem znervózněl a dostihla mne opět myšlenka, že jsem tady nejmladší. To by nevadilo, ale horší je, že mezi mnou a všemi ostatními byl rozdíl zhruba 35 až 45 let. Jinými slovy věkový průměr klubu odhaduji na 70 let a nic s tím neudělá ani moje ještě nedosažená třicítka a několik absentujících členů středního věku. Ač vedení klubu má jistou úroveň a někteří členové mají obecně hlubší zájem o daná témata, z velké části přítomných vyzařovala senilita, zdravotní problémy a zároveň přímočaré vidláctví. Bohužel již dávno jsem nabyl názor, že taková sestava klubu nikam nesměřuje, není kreativní a mnohdy ani reprezentativní.
Když se otevřely dveře a všechny přivítala energická předsedkyně soudu Mikolášová, nabyl jsem pocit, že to nějak zvládnu. Svíravý pocit se opět zvýšil, když jsem chvíli po shromáždění v jednací síni zaznamenal, že již dva členové ,,vytuhli´´ a další klimbe.

Jsem přesvědčen, že různé organizace mají smysl existence ve společné síle členů, kteří mohou společně dosáhnout mnoha cílů. Klub přátel Karlových Varů je v principu dobrá snaha. Vstoupil jsem do něj proto, abych se nějak přičinil za město Karlovy Vary a jeho okolí. Ale kde jsou historici, památkáři, mladí umělci, architekti, nebo třeba běžní občané? Předpokládám, že 300,- ročně jako členský příspěvek není problém, takže ten vidím v omezenosti a lhostejnosti lidí. Obecně vládne totální konzum. Kvalita a skutečná vzdělanost slábnou. A opravdové hodnoty nehrají roli. Koho tak zajímá něco kolem světoznámých lázní? Hlavně pro ten nezájem se ve městě, potažmo celém kraji děje tolik přízemností.
57 7.JPG
P2061303.JPG
9/2/2014
Vážení přátelé,
 
dovolte mi, abych se s blížícím koncem roku krátce ohlédnul zpět a zároveň Vám popřál hodně úspěchů při pohledu dopředu.
 
Panuje složitá doba, která spoustě projektů příliš nepřeje. V restaurování a dalších umělecko-řemeslných oblastech to platí dvojnásobně. Přesto jsem letos potkal mnoho zainteresovaných lidí, kteří se s nadšením o něco snaží a chtějí něco změnit. Jsem velmi rád, že si k naplnění některých svých cílů vybrali mě. Výsledkem takové spolupráce je i letos řada památek a uměleckých děl, o které bylo odborně postaráno. Všechny tyto objekty vykazovaly rozsáhlou a často i závažnou problematiku, některé se nacházely na hranici své existence. Kromě několika volně stojících křížů (Jedlová u Poličky, Vlčkov u České Třebové, nebo Nedvězí u Poličky) se jedná o řadu menších či větších realizací. Z těch náročnějších mohu jmenovat např. restaurování kašny v Bečově nad Teplou, pomníku obětem válek v Černíně - Zdicích, nebo zahájení restaurování jižního portálu kostela sv. Jáchyma v Jáchymově. Další restaurátorské práce jsem prováděl na akademické půdě Fakulty restaurování Litomyšl (sádrový model Génia / Památník osvobození v Praze, či štukové plastiky v kapli sv. Isidora v Křenově u Moravské Třebové). Současně byly zpracovávány podklady pro plánované restaurování několika dalších památek.
Ve své živnosti jsem zaměřen na restaurování kamenných památek, kamenosochařskou tvorbu a pozlacování. I tento rok byl z mého pohledu úspěšný a věřím, že i v tom nadcházejícím pomohu zajistit alespoň několika památkám bezpečnou a důstojnou existenci do dalších let.
 
Děkuji za přízeň a přeji všem povedený rok 2014 plný úspěšných realizací a těším se na další přátelská setkávání i spolupráci!
PF 2014
PF 2014
26/12/2013

Zdá se, že není tak snadné nechat zaniknout něco, co se dostane do povědomí. To je i případ mého jazzového tria.

Je to právě 8 let, co kapela odehrála první koncert a od té doby vystupovala stabilně 5 let. Za tu dobu jsme nahráli dvě CD a několikrát se měnilo obsazení. Následoval útlum, kdy jsem měl pocit, že jsme již vyčerpali naše možnosti, kapelu jsem nepropagoval a pasivně domlouval pouze požadovaná vystoupení. Ovšem pokaždé byla přáním kapela Trialog Jazz a jelikož jsem z mnoha důvodů dosud jinou nesestavil, musím uznat to, co se děje tak nějak samovolně: TRIALOG JAZZ STÁLE ŽIJE. Možná je to mnoha odehranými koncerty, na kterých jsme vždy našli příznivce naší hudby, možná je to tím, že jsem celá léta rozdával naše nahrávky, kdo ví...

Každopádně po nedávné celovečerní produkci na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových varech bude Trialog Jazz vystupovat na další akci - tentokrát se jedná o festival Za Barákem (více v Kalendáři akcí). Další koncerty jsou reálné, proto jsem se rozhodl obměněné kapele dát ještě nový život. Výhledově se uvidí, co přijde dál, předem ale mohu slíbit, že plánuji vydání bohatě poskládaného CD k deseti letům existence.

qq.JPG
poster_big.jpg
25/7/2013

Klub přátel Karlových Varů ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary právě vydal sborník přednášek z již tradičního semináře, který se konal v karlovarských Alžbětiných lázních 25. listopadu 2012. Sborník obsahuje všechny přednesené příspěvky s mnoha doplňujícími obrázky.

Má přednáška i příspěvek mají jméno Karlovy Vary - město románského cementu aneb štuková výzdoba lázeňských fasád. Představil jsem jimi fenomén v podobě velice ušlechtilého materiálu používaného pro štukovou výzdobu fasád, tvorbu plastik, ale i běžné omítky, který byl pozapomenut a v současné době zažívá v oblasti aktivní památkové péče renesanci.

Přebal sborníku
Přebal sborníku
Karel Nejdl
Karel Nejdl
14/7/2013

Ve dnech 17.-21.6.2013 proběhl ve středočeských Zbraslavicích již 5. ročník kamenosochařského sympozia Kámen a život. Zadání znělo ,,pýcha v technice basreliéfu´´. Akci předcházelo výběrové řízení - umělecká soutěž. Vybraní sochaři své představy realizovali do kamene již tradičně u zdejšího zámku a hradu. Měl jsem tu čest být zde již potřetí v řadě.

Vznikly zde čtyři různé práce - Lucius, Narcis, Duše páva a moje Superbia. Svůj návrh jsem pojal jako ženskou postavu s atributy pýchy, jak je cítím (orlí nohy - vládce vzduchu, had - proradnost, korunka - touha po dokonalosti, zrcadlo - snaha o sebezkrášlení, páv - nejpyšnější zvíře). Figura také záměrně dominuje formátu (sebestřednost pýchy). Nebyl bych to já, kdyby se dílo nějak nevázalo k místu, takže na pozadí jsou Zbraslavice - vlevo zámek a kostel s domy na druhé straně.

Tato práce byla pro mě novou výzvou. Není snadné dostat nějakých 200 metrů reálné vzdálenosti do 3 centimetrů hloubky v nízkém reliéfu. Bohužel jsem byl jediný, kdo toto řešil, neboť zřejmě jediný chápu, že basreliéf = nízký reliéf. Je až zarážející, že i mnozí starší sochaři si myslí, že basreliéf je vysoký reliéf...

Při proslovu na vernisáži jsem představil své dílo, ozřejmil význam slova basreliéf a poděkoval. Chtěl jsem poděkovat někomu, kdo mě učil sekat, nebo mi alespoň užitečně nějak radil, ale nikdo takový není. Proto jsem svůj dík cílil na všechny, kdo se zasloužili o tuto jedinečnou akci.

A jelikož se mě majitel pan Holík ptal, jestli budeme pokračovat ve spolupráci, je možné, že své zbraslavické dílo v podobě barokní vázy Epigon, dešťového chrliče Drak a basreliéfu Superbia rozšířím ještě o něco dalšího. Tak třeba zase za rok.

Plakát
Plakát
Před vernisáží
Před vernisáží
Martin Čermák při instalaci
Martin Čermák při instalaci
Superbia / Michal Durdis
Superbia / Michal Durdis
Můj proslov
Můj proslov
Pan Holík
Pan Holík
Duše páva / Alena Šubrtová
Duše páva / Alena Šubrtová
Lucius / Martin Čermák
Lucius / Martin Čermák
Narcis / Martina Smetanová
Narcis / Martina Smetanová
7/7/2013

Upravil jsem jeho obsah, nastavil jsem nový celkový vzhled. V neposlední řadě byla změněna adresa webu - nyní vlastním svou doménu a tím odpadla reklamní koncovka.

Věřím, že tyto změny přispějí k ještě větší oblíbenosti těchto stránek. Zároveň děkuji za zájem o mou práci a aktivity. Za tři a půl roku existence původního webu jej cíleně navštívilo necelých 20.000 návštěvníků.

 

22/3/2013

Galerie Sklep vzniká na Vysoké u Karlových Varů v domě s bohatou historií. Projekt probíhá v režii mého otce s mou pomocí. Ještě před válkou se tady pekl chleba, byl zde obchod smíšeným zbožím a především ,,Gasthaus´´ se společenským sálečkem. Pro obnovení kulturního využití části domu je zde tedy zřejmá analogie.

V nabídce bude kromě dobrého pití a jedinečných prostor bývalé pekárny živá a reprodukovaná moderní hudba okrajových žánrů, expozice výtvarné umělecké tvorby a další program. Zahajovací vernisáž bude oznámena s předstihem.

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG

22/3/2013

PROVÁDÍ:

Moderní interiérové malby / rekonstrukce historických maleb / imitace mramorů / fládrování / linkování, šablony / pozlacování

Reference: GH Pupp - Slavnostní sál, Malá dvorana, Caffé Pupp, Grand restaurant, lobby, fasáda Parkhotelu Pupp, pokoje, sochy / LS Imperial - Noční klub, pokoje, retuše nábytku / Starý mýn v Březové - fládrování a výmalba restaurace / LS Švýcarský dvůr - malby, nátěry, fasáda / SPŠ keramická K. Vary - malby, nátěry, mramor vestibulu starého vchodu / lázeňský dům K. Vary - rekonstrukce a zlacení plastických stropů / mnoho dalších zakázek na lázeňském území K. Varů, na církevní půdě i pro soukromé zákazníky


Kontakty: 605 881 804 / Pod Parkem 93/18, 362 63 Dalovice

Kolonáda 1.jpg
Kolonáda 2.jpg
Kolonáda 3.jpg
Kolonáda 4.jpg
Imperial 3.JPG
Imperial 1.JPG
GH Pupp 2.jpg
GH Pupp 1.jpg

VÝTVARNÁ TVORBA:

Umělecké projevy Jaroslava Durdise jsou dnes již dlouholetého rázu. Jejich forma se ustálila na abstrakci vycházející z geometrie. Obsah obrazů se odvíjí od inspirace běžnými i neobvyklými denními situacemi kolem autora, který své vjemy nejčastěji přenáší olejovými barvami na plátno.

Výběr svých prací prezentoval na několika společných výstavách, z nichž některé sám pořádal.

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
22/3/2013
28.6.2018 15:30 Bor, kostel sv. Máří Magdalény a přilehlý hřbitov - prohlídka pro členy Klubu přátel Karlových Varů, včetně prezentace restaurátorských prací v kostele / hosté vítáni

5.-8.7.2018 Svatobor, hřbitov - worshop Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska zaměřený na revitalizaci hřbitova a obnovu poničených náhrobků - jedinečná možnost pomoci s dobrou věcí a něco se naučit / dobrovolníci vítáni / http://dokumentacepamatek.cz/workshop-revitalizace-zanikleho-hrbitova-a-obnova-nahrobku/
 
7.7.2018 21:30 Karlovy Vary, Grandhotel Pupp - Trialog Jazz bude svou hudbou doprovázet celý závěrečný večer 53. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech / uzavřená akce, pro zvané hosty / http://www.kviff.com/cs/uvod 
   
14.7.2018 14:30 Bečov nad Teplou, náměstí 5. května - v rámci programu XXV. Bečovských slavností vystoupí Trialog Jazz na hlavním pódiu na náměstí / vstup volný / http://www.becov.cz/mesto/becovske-slavnosti/
  
15.7.2018 15:00 Bečov nad Teplou, Bečovská botanická zahrada - ojedinělá a nejen jazzová odpolední siesta v příjemném prostředí botanické zahrady / vstup volný / http://www.becovskabotanicka.cz/index.php
   
21.7.2018 11:00 Doupovské Hradiště - odhalení restaurovaného pomníku obětí 1. světové války v Lučinách v rámci celodenní Anenské poutě / http://doupovskehradiste.cz/

18.-19.8.2018 Svatobor, kostel Nanebevzetí Panny Marie - poutní slavnost pořádáme se Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska / http://dokumentacepamatek.cz/

23.9.2018 16:00 Bystré u Poličky, u sochy sv. Prokopa - odhalení a posvěcení barokní sochy sv. Prokopa, která za předešlý rok prošla komplexním restaurováním v mém východočeském ateliéru a nyní je opět dominantou na svém místě / výtvarná a duchovní kultura nejen pro Bysteráky
 
6.10.2018 10-15:00 Želina u Kadaně, workshop na hřbitově u kostela sv. Vavřince - se Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska budu za pomoci kolegů prezentovat Spolku přátel kostela sv. Vavřince možnosti obnovy zdejšího hřbitova, výsledkem bude několik obnovených náhrobků / zájemci a brigádníci vítáni
 
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska - http://dokumentacepamatek.cz/
 
Paměť národa - https://www.postbellum.cz/
 
Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci - http://kostelsedlec.cz/

Pro plánovaný hudební projekt hledám muzikanta nebo muzikanty s elektronikou (baskytara, klávesy, nebo třeba i zpěv, DJ...). Chci hledat nový sound v žánrové oblasti acid jazz, swing-hop, electro, lounge, ambient..., základ by vycházel z decetního groove.

K dispozici mám akustické a elektronické bicí, prostor ke zkoušení, velké auto, mnohaleté zkušenosti a chuť na experiment.

Neváhejte mě kontaktovat!

® 2009-2018 Michal Durdis
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one